Rīgas Valdorfskolas Zemo virvju sevis iepazīšanas un saliedēšanās treniņš

2017. gada 26. – 27. maijs, Kempings “Grantiņi”