„Swedbank” komunikācijas pārvaldes komandas sadarbības treniņš

2015. gada 23.- 25. septembris, “Sense of Team” Mācību centrs