„Stora Enso Packaging” darbinieku komandas veidošanas treniņš

2002. gada 12. – 14. aprīlis, viesu nams „Jaundzērvītes”