„Stora Enso Packaging” darbinieku komandas veidošanas treniņš

2004. gada 22. – 25. jūlijs, viesnīca „Gaiziņstars”