„Stora Enso Packaging” darbinieku komandas veidošanas treniņš

2003. gada 1. – 3. augusts, viesu nams „Svētupes”