„Starcom” darbinieku komandas komunikācijas un sadarbības treniņš

2011. gada 8., 9. augusts, viesu nams „Mauriņi”

 

To paveicām sadarbībā ar Franklin Covey Latvia