"Sense of Team" Personiskās attīstības Zemo virvju Demo programma

2016. gada 8.- 10. aprīlis, “Sense of Team” Mācību centrs un Virvju parks

skatīt vairāk

Rūta Martinsone

"McCANN Consulting" projektu vadītāja

"Sense of Team" treniņi trīs dienu laikā spēj sniegt sajūtu, ka esi nokļuvis citā realitātē - kā 2 nedēļu atvaļinājumā. Nav ne rūpju, ne bažu, kas atstātas mājās. Esi tikai Tu ar dažādiem atšķirīgiem cilvēkiem, lai katrs uzzinātu un atklātu ko jaunu. Pārsteidzošākais, ka ikviens uzdevums nesniedz vien banālās atziņas, bet atstāj tiešām noderīgu ietekmi, spējot pozitīvi ietekmēt turpmāko komunikāciju gan darbā, gan ārpus tā. "Sense of Team" saved kopā nesaistītus cilvēkus, kas jau pēc nepilnām 3 dienām izzinājis katra stiprās un vājās puses.

skatīt vairāk

Santa Jirgensone

"McCANN Consulting" Projektu vadītāja asistente

Priecājos par "Krastiņos" pavadīto nedēļas nogali. Lai gan, kopumā ņemot, tās bija tikai 2 dienas, šajā laikā guvu daudz ko vērtīgu - gan atziņas par sevi un apkārtējiem, gan kārtīgi izsmējos un izkustējos. Augstu novērtēju to, cik uzmanīgi, bet tajā pašā laikā neatlaidīgi, Valdis, Kristīne un Jānis ar dažādu veidu uzdevumiem veda treniņa dalībniekus ārā no komforta zonas, liekot apjaust, ka patiesībā sastapšanās ar ko jaunu un nezināmu nes ne tikai bailes no "izgāšanās"; pārvarot sevi, tā var nest arī jaunas zināšanas, pieredzi un gandarījumu par uzdrīkstēšanos.