"Sense of Team" Klientu dienas Augsto un Zemo Virvju programma

2016. gada 13.- 14. jūlijs, “Sense of Team” Mācību centrs un Virvju parks

skatīt vairāk

Olga Vītoliņa

"Latvijas valsts meži" atalgojuma vadītāja

Pienesums man – lai arī kādi būtu pieņēmumi, ko es varu paveikt viena, to vienalga ir vieglāk, jautrāk, pilnīgāk (labāks un kvalitatīvāks rezultāts) sasniegt kopā ar citiem. Atziņa man-
komandas balsts ir uzticība un atklātība. Jaunums man – es apgūstu ko jaunu, tikai izejot no “komforta zonas”. Apstiprinājums man – esmu sadarbības kultūras komandas piekritēja.