"SEB Dzīvības apdrošināšana", "SEB atklātais pensiju fonds", "SEB Wealth Management" un "SEB Trygg Liv Holding AB Rīgas filiāle" darbinieku komandas sadarbības programma komandas sadarbības programma

2014. gada 5. un 12. septembris, viesu nams “Brūveri”