Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursa nodaļas darbinieku sadarbības veicināšanas seminārs

2007. gada 27. septembris, kempings „Sniedzes”

skatīt vairāk

Sanita Pušpure

SIF projektu konkursu nodaļas vadītājas vietniece

Komandas veidošanas pasākuma izvēli noteica nodaļas salīdzinoši straujā paplašināšanās, nepieciešamība veidot saliedētu un uz atklātām attiecībām balstītu kolektīvu un vēlme uzlabot komunikāciju un sapratni kolēģu starpā.
Aktivitāšu laikā mēs ne tikai apzinājāmies savas individuālās un komandas spējas un kļūdas, bet atklājām jaunas katras kolēģes personības šķautnes, kā arī secinājām, ka kopā varam paveikt vairāk, nekā domājam.
Šķiet, ka šī bija jauna pieredze ne tikai mums, bet arī organizatoriem, strādājot ar 10 dāmu kolektīvu!