"RBSSKALS Serviss" administrācijas un pārvaldnieku komandas sadarbības programma Augstās un Zemās virves

2012. gada 9., 10. jūnijs, Madonas novads, “Sense of Team” Mācību centrs