Privātās PII “Prosum” kolektīva komandas treniņš.

2022.gada 29.augusts, Usma

skatīt vairāk

Sandra Daubure

PROSUM vadītāja

Lielākie ieguvumi mūsu komandai ir organiskas izpratnes veidošana par sadarbību. Pateicoties "Sense of Team" vadītajām aktivitātēm ir spēja sevi ieraudzīt un uzlabot kā komandu nevis teorētiski, bet praktiski, atklāt savus "aklos caurumus" un gandrīz tūlītēji sakārtot savus klupšanas akmeņus, momentā uzlabot komunikāciju, iekšējo atmosfēru, darba un dzīves produktivitāti. Atgriežamies pie "Sense of Team" jau ceturto gadu, jo tas darbojas. Šo noteikti ieteiktu skalā no 1 līdz 10 - uz 10. Sadarbība ir obligāts priekšnosacījums jebkura uzņēmuma veiksmīgai darbībai.