"Papyrus" komandas sadarbības programma 24H Misija

2013. gada 14.-16. jūnijs, Madonas novads, “Sense of Team” Mācību centrs un Madonas apkārtne