"Olimpiskais Sporta Centrs" vadošo un tehnisko darbinieku komandas sadarbības un vērtību izstrādes programma Plosts

2013. gada 16.- 17. augusts, “Sense of Team” Mācību centrs

skatīt vairāk

Zane Grundiņa- Arāja

“Olimpiskais sporta centrs” Valdes locekle

Viens otru mēs satiekam tad, kad ir īstais brīdis. Par "Sense of Team" uzzināju no sadarbības partnera un mani iedvesmoja stāstītais un sajūsma, kas staroja no stāstītāja. Es noticēju un uzaicināju Valdi Vanagu uz sarunu. Tas bija vienkāršākais.
Jautrākais sākās brīdī, kad man, kā uzņēmuma vadītājai, bija jāiedvesmo komanda apmācībai trīs posmos, jāsaplāno datumi un jānodrošina 100% dalība tajos. Valda Vanaga un Rinalda Rudzīša atbalsts visos posmos bija ļoti nozīmīgs un izšķirošs, jo palīdzēja saprast – kamdēļ mums tas ir svarīgi.
Vēlāk izvērtējot visus trīs moduļus, "Olimpiskā sporta centra" komanda guva apliecinājumu tam, ka komandā ir spēks. Nav es, tu, viņi, bet ir – mēs. Izstrādātās piecas OSC vērtības to spilgti apliecina. Manuprāt, šīs vērtības ir kā stūrakmeņi mūsu katra darbā, jo, lai sasniegtu kvalitatīvu darba rezultātu, mums jābūt godīgai un atklātai saskarsmei vienam ar otru, kas vainagotos ar efektīvu darba procesa plānošanu un realizēšanu, tādējādi katrs savu darba pienākumu izpildē justos nozīmīgs un svarīgs, būdams daļa no komandas.
Visi trīs moduļi, īpaši pēdējais, ļoti labi parādīja, cik liela ir katra cilvēka loma, un kā katra indivīda darbs ietekmē pārējās komandas darba rezultātu un sajūtas! Tagad ir skaidri saprotami mērķi, uz ko tiekties un metodes kā papildināt zināšanas.
Kolēģi, viens otru papildinādami, atzīst – mēs ieraudzījām sevi citādās situācijās un jaunā gaismā, ar neaizmiglotām acīm, kas būtiski mainīja savstarpējās attiecības un, iespējams, pat sadrupināja uzceltos cietokšņus.
Izvērtējot ceļu, ko esam nogājuši kopā, ar stingru pārliecību un sajūsmu varu teikt katram, kam vien tas konkrētajā brīdī būs svarīgi, – "Sense of Team" ar savu darbu dod spēku un pārliecību ikvienai komandai, kas ir gatava to pieņemt. Mēs bijām un sakām lielu paldies!