"Normet International" training

2012. gada 20., 21. novembris, PEX Riga + “Tallink Hotel Riga”

Šo mēs paveicām kopā ar “Talent Vectia” Oy