"McCANN Consulting" komandas komunikācijas un sadarbības treniņš

2014. gada 30. jūlijs- 2. augusts, “Sense of Team” Mācību centrs