LBAS dalīborganizāciju jauniešu Komunikācijas un sadarbības treniņš

2013. gada 26.- 27. aprīlis, Madonas novads, “Sense of Team” Mācību centrs