Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības biroja darbinieku komandas sadarbības un komunikācijas programma

2009. gada 11. septembris, Ciema māja „Mazā kāpa”

skatīt vairāk

Liene Liekna

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības projektu vadītāja

LBAS biroja darbinieki ikdienā veic atšķirīgus pienākumus, taču ar vienotu mērķi. Šīs sadarbības un komunikācijas programmas laikā LBAS kolektīvs attīstīja tieši komandas darbu, stratēģiju, rīcību, analīzi, izvērtēja plusus un mīnusus, kas no jauna apstiprināja LBAS saukli - VIENOTĪBĀ SPĒKS!