"Latvijas Valsts meži" Nekustamo īpašumu pārvaldes zemes lietojuma komandas sadarbības treniņš

2018. gada 10. – 11. maijs, Jaunmoku pils

skatīt vairāk

Ilze Līduma

AS “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvalde

"Sense of Team" veidotie komandu treniņi dod ļoti spēcīgu impulsu komandas attīstībā, tās ir pozitīvas emocijas apvienojumā ar noderīgām atziņām dalībniekiem pašiem par sevi un par komandu kopumā. Īsā laikā ar ļoti precīzi izstrādātiem uzdevumiem veidojas atraisīta un draudzīga (droša) atmosfēra, un tieši tādā vidē vislabāk var novērtēt komandas raksturu - piederības sajūtu, mērķtiecību, azartu, dažādās dalībnieku personības un vienlaikus saderīgumu, devumu kopējo mērķu sasniegšanā.
Ļoti novērtēju treneru personīgo attieksmi un patieso ieinteresētību komandas treniņu mērķa sasniegšanā, cik rūpīgi tiek sekots komandas veidošanas un mācību procesam, to pielāgojot un ievirzot vajadzīgajā gultnē, lai akcentētu komandai un dalībniekiem būtisko – gan dotu pārliecību par stiprajām pusēm un vērtībām, gan norādītu uz uzlabojamām jomām.
Patiess gandarījums, ka uzdevums, kas dots, domājot par komandai treniņā sasniedzamajiem mērķiem, noslēgumā izskan kā būtiskākā atziņa par kopējo komandas ieguvumu no pašiem dalībniekiem. Pārdomas par ‘brīdinājumiem’, kas arī sevi pieteica un, kuru risināšana ir vēl jo nozīmīgāka, lai komanda augtu un piepildītu savu potenciālu.