"Latvijas Valsts meži" Mežkopības departamenta komandas sadarbības programma

2017. gada 30. novembris – 1. decembris, Tērvete