"Latvijas Valsts meži" KPRP vadītāju komandas sadarbības un attīstības programma

2016. gada 11.- 12. maijs, “Sense of Team” Mācību centrs

skatīt vairāk

Jānis Osis

AS "Latvijas valsts meži" struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, pārdošana un piegādes izpilddirektors

"Sense of Team" veidotais un vadītais vadītāju treniņš mums deva iespēju ieskatīties savā "spoguļattēlā", vienam otru labāk iepazīt un uzskatāmi caur praktiskiem uzdevumiem katram ieraudzīt savas rīcības un personības mijiedarbību virzībā uz komandas kopējo mērķi. Ne vienmēr tas ir patīkami, taču tas rosina pārdomas un pašrefleksiju, kas notekti palīdzēs mums augt kā personībām, vadītājiem un komandai kopumā.