"Latvijas Finieris" meistarklases "Feedback vs kritika"

2018. gada 18. aprīlis, 30. maijs, 13. jūnijs, “Latvijas Finieris” telpās