AS " Latvenergo"

Ekspluatācijas projektu funkcijas darbinieku sadarbības un komunikācijas treniņš

2016. gada 24.- 25. novembris, “Sense of Team” Mācību centrs