”Lattelecom” Komercdienesta direktoru komandas veidošanas programma Augstās un zemās virves

2010. gada 10 – 11. jūnijs, “Sense of Team” āra dzīves bāze

skatīt vairāk

Gints Miķelsons

Lattelecom Komercdienesta Biznesa klientu daļas direktors

Optimāls programmas izpildījums, kurā atrasts veiksmīgs līdzsvars starp praktiskiem uzdevumiem, kuros ļoti labi atklājas cilvēka patiesā daba un starp savstarpējām sarunām, kurās atkarībā no katra vēlmes un spējas būt atklātiem, kas ir tās lietas ko katrs individuāli vēlas attīstīt . Tikai tā mūsu komanda var kļūt spēcīgāka un katrs individuāli spēs sasniegt vairāk. Augsti vērtēju pozitīvo treneru attieksmi un individuālo pieeju, profesionāli komandas veidošanas palīgi! Paldies!

Iesaku citiem Augsto un zemo virvju programmu, tās ir neaizmirstamas sajūtas un spēcīgas atmiņas pēc tam.