"Lattelecom" komercdienesta direktoru komandas veidošanas programma "Komandas Laboratorija"

2010. gada 12.- 13. februāris, viesnīca „Segevold”

skatīt vairāk

Kerli Gabriloviča

Lattelecom Komercdienesta direktore

Komandas veidošanas treniņu vērtēju kā rezultatīvu, profesionāli sagatavotu un novadītu. Īpaši pozitīvi vērtējama ir treniņa vadītāju elastīgā pieeja pielāgojot treniņa laikā apmācību saturu konkrētajai situācijai un vajadzībām, jau apmācību laikā veicot nepieciešamās korekcijas. Tika veltīts pietiekams laiks situāciju izspēlēm, pēc tam to izvērtēšanai un analīzei, līdz ar ko visi dalībnieki varēja izdarīt secinājumus un nonākt pie izpratnes par plusiem un mīnusiem komandas darbā. Ļoti labi tika vadīta grupas dinamika, kas arī ir pamats tam, ka rezultāts ir labs.