A/S “Laima” augstākā līmeņa vadītāju komandas veidošanas seminārs

2002. gada 25. – 27. februāris, viesu nams “Jaundzērvītes”