„KPMG Baltics” darbinieku komandas sadarbības programma

2012. gada 2. jūnijs, Hotel “Medzābaki”