Kalnu Grupas 6 komandas iepazīšanās un sadarbības treniņš ar Zemo & Augsto virvju elementiem

2010. gada 10. – 11. aprīlis, “Sense of Team” āra dzīves bāze, Madonas rajons