"Jeld-Wen" Dobeles rūpnīcas vadības komandas sadarbības treniņš

2017. gada 1.- 2. jūnijs, “Sense of Team” Mācību centrs

skatīt vairāk

Raimonds Zoltners

Ražotnes vadītājs

Pēc komandas treniņa "Jeld-Wen" vadības komanda vairāk iepazina viens otru, ieguva vairāk sapratni viens par otru un drosmi sākt runāt ar kolēģiem par lietām, par ko līdz šim baidījās runāt.
Savukārt es, kā uzņēmuma vadītājs
ieraudzīju potenciālos talantus kolēģu uzvedībā, ko vajadzētu attīstīt un izmantot uzņēmuma izsauksmei.