Jēkabpils pilsētas pašvaldības augstākā līmeņa vadītāju komandas sadarbības treniņš Zemās Virves

2014. gada 29.- 30. jūlijs, “Sense of Team” Mācību centrs

skatīt vairāk

Jolanta Liepiņa

Jēkabpils pilsētas pašvaldības personāla vadītāja

Kad visu komandu nostāda uz vienas virves, tad nav laika domāt par virves augstumu, par drošību (kuru ideāli realizēja treneri Roberts un Krists), par karstumu u.c. blakus faktoriem, kuri varētu novirzīt no mērķa sasniegšanas. Iegūtais rezultāts dod gandarījumu, kas atsver procesa sasniegšanas grūtības. Mūsu uzdevums tagad darba dzīvē realizēt iegūtās pārliecības, atziņas, spēku, idejas! Resurss mums ir, tikai jāstrādā pie motivācijas likt to lietā!