"Hauska & Partner" Augsto un zemo virvju komandas veidošanas treniņš

2009. gada 2.- 3. oktobris, “Sense of Team” Āra dzīves bāze

skatīt vairāk

Māris Plūme

"Hauska&Partner" Senior Consultant, Partner

Daudzveidība ir viena no mūsu konsultantu komandas vērtībām – dažādās pieredzes un personības veido mūsu kopspēku, par kuru gatavs maksāts klients. Kaut allaž esam bijuši saliedēta komanda, tomēr, uzņēmumam strauji attīstoties, arvien būtiskākas kļūst iekšējās lomas un stratēģiski pārdomāta spēku sadale. Sense of Team mūs, konsultantus, kuri paši ikdienā cenšas uztaustīt vājākās vietas saiknēs starp cilvēkiem un organizācijām, ar zemo un augsto virvju palīdzību ātri izveda ārpus komforta zonas, tādejādi ļaujot daudz precīzāk identificēt esošās un vēlamās lomas komandā, kā arī palīdzot katram atsevišķi un visiem kopā sasniegt vairāk, nekā spējām iedomāties.