Aktīvā tūrisma centra „Eži” darbinieku apmācības programma “Neatstāj pēdas pamatprincipi, organizējot aktīvās atpūtas pasākumus dabā”

2006. gada 28. – 29. oktobris, viesu nams „Piekūni”