"Exigen Services" izstrādātāja un klienta komunikācijas un sadarbības programma Zemās Virves

2017. gada 29.- 30. jūnijs, “Sense of Team” Mācību Centrs