„Eversheds Bitāns” darbinieku komandas sadarbības un komunikācijas treniņš ar DSI testa rezultātiem

2013. gada 20.- 21. septembris, viesu nams “Naktsvijoles”

skatīt vairāk

Agris Bitāns

ZAB „Eversheds Bitāns” Vadošais partneris

(...) SIA „Sense of Team” pakalpojumus sniedza profesionāli, kvalitatīvi un laicīgi. Bija iespējams novērtēt, ka treneri ir kompetenti uzņēmumu komandas dalībnieku novērtēšanas, komandas veidošanas un attīstīšanas jautājumos, kā arī izprot mūsu biroja darbības specifiku. Gan treneru piedāvātā darbinieku novērtēšanas metode, gan praktiskie uzdevumi šķita atbilstoši treniņa mērķu sasniegšanai un biroja darba specifikai. Treniņš tika vadīts profesionāli, kontrolējot diskusijas, kā arī veicinot to, ka viedokli izsaka un iniciatīvu uzņemas ikdienā pasīvāki darbinieki. (...)