Treniņš Elejas vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem "Pozitīvie lēmumi manā karjerā"

2019. gada 16. janvāris, Elejas vidusskola

skatīt vairāk

Ilze Jansone

Elejas vidusskolas karjeras konsultante

Pasākuma laikā bija dažādas aktivitātes- dažādas lekcijas un pārrunas par vadības stiliem, līderu lomām komandu darbos, par kvalitatīvu komunikāciju utt. Kā arī praktiskas aktivitātes, kas šo teorētisko bāzi tikai pierādīja un nostiprināja.
Pēc pasākuma, jautājot skolēniem, vai šis pasākums palīdzēs izprast, kā turpmāk pieņemt sev svarīgus lēmumus karjeras jautājumos, vairāk kā puse atbildēja- noteikti jā. Jaunieši atzina, ka visas aktivitātes esot bijušas interesantas, bet tomēr visvairāk patikusi “Džungļu taka”. Ja Tev būtu jānovērtē šis pasākums 10 baļļu skalā, cik tas būtu? Uz šo jautājumu vairāk kā 70% aptaujāto deva vērtējumu no 7-10 ballēm.
Izvērtējot šo pasākumu, varu secināt, ka tas bijis jauniešiem noderīgs un jēgpilns.