"DPA" IT infrastruktūras risinājumu nodaļas darbinieku komandas sadarbības programma

2014. gada 17. aprīlis, viesu nams “Mauriņi”

skatīt vairāk

Signe Enkuzena

SIA "DPA" personāla vadītāja

"Sense of Team" darbinieki Krists un Sintija operatīvi un precīzi atsaucās "DPA" komandas vajadzībām. Mūsu sadarbība bija strukturēta, mērķtiecīga un laikā organizēta. Augsti vērtēju "Sense of Team" profesionāļu prasmi novērtēt uzņēmumu, uzdot pareizos jautājumus un pieņemt lēmumus atbilstošu instrumentu un metožu izmantošanai situācijas risināšanai. Mēs guvām pārliecību, ka arī salīdzinoši īsajā laikā (6 stundas), kas bija paredzēts komandas treniņam, iespējams nonākt pie atziņām, lai tagad jau darba vidē stiprinātu komandas attiecības un izmantotu komandas potenciālu nodaļas mērķu sasniegšanai. Pozitīvi vērtēju pēcmācību tikšanos, kuras mērķis bija kopā ar treniņa realizētājiem un nodaļas vadītāju pārrunāt un analizēt treniņā laikā novērotās situācijas, izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus tālākai rīcībai.