"Digital Mind" komandas komunikācijas un sadarbības programma "24h Plosta misija"

2015. gada 28., 29. maijs, “Sense of Team” Mācību centrs un Vidzemes augstiene

skatīt vairāk

Dmitrijs Grišins

"Digital Mind" Partneris, valdes loceklis

Komandas attīstības treniņa programma Plosts 24h ir ļoti efektīvs paņēmiens projektu orientētas kompānijas attīstībai. 24 stundu ietvaros ir iespēja nosimulēt ikdienas darbu organizācijā un, kas svarīgi, pašai komandai pamanīt uzlabošanas potenciālu savstarpējā sadarbībā, komunikācijā un lomu sadalījumā. Ļoti lielu pievienotu vērtību saņēmām pēc treniņa, kad iekšienē izrunājām paralēles starp Plosts 24h programmu un "Digital Mind" projektiem.