"Cobalt" partneru sadarbības stratēģijas un vērtību izstrāde

2019. gada 4., 5. marts, Baku