"CatchBox" kolektīva komunikācijas un sadarbības diena ar ievadu DiSC uzvedības stilos

2019. gada 2. augusts, Radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi”