"Bonava Latvija" vadības komandas programma "The Five Behaviors of Cohesive Team"

2019. gada 20.- 21. maijs, Sense of Team Mācību centrs