Biznesa augstskolas "Turība" vadošo darbinieku komandas sadarbības programma

2010. gada 20. decembris, viesnīca “Sigulda”