"Annvil" darbinieku komandas sadarbības un attīstības programma

2018. gada 30. augusts – 1. septembris, Sense of Team Mācību centrs

skatīt vairāk

Anna Butele

"Annvil" vadītāja

Mega Paldies "Sense of team" par reaktīvi kreatīvo pieeju. Ļoti novērtēju, ka programma nebija iestudēta, bet vadījāmies pēc reālās situācijas, elastīgi pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Treniņam piemita skaidra struktūra, bet vienlaikus to bija iespējams adaptēt konkrētam gadījumam, kas palīdz sasniegt efektīvāku rezultātu.
Pasākumam bija izvēlēts veiksmīgs formāts – gaisotne neformāla un brīva, bet tajā pašā laikā ir saglabāts skaidrs pasākuma ietvars, kas, neatkarīgi no situācijas un aktivitāšu veida, ļāva saglabāt fokusu uz mērķi.
Komandas treniņš bija lieliska iespēja caur vienkāršu aktivitāšu prizmu apskatīties uz "Annvil" komandu no malas, iepazīt vairāk vienam otru, rosināt savstarpējo izpratni un iedziļināties katra komandas biedra rīcībā.