Partneri

Sense of Team komandas veidošanas programmās sadarbojas ar apmācību uzņēmumiem, kuriem ir līdzīgas vērtības un pieejas apmācības procesam. Mūsu sadarbības partneri ir spēcīgi spēlētāji apmācību biznesā ar pieredzi uzņēmumu attīstībā.

 

 

Thomas Bothe

Thomas Bothe is a CEO turned training designer and trainer 18 years ago. He helps entrepreneurs, CxOs to improve their leadership with clarity of intention, personal responsibility and productive reactions to challenges. Thomas is a LuminaLearning practitioner, the designer and trainer of the highly praised CEiL-Training (Communication Essentials in Leadership Training). Sense of Team is proud to have Thomas as a co-designer and coach in our Increase your Leadership Potential course, which will be delivered very limited times per year.

FORCEO

FORCEO ir biznesa konsultāciju un vadītāju apmācību kompānija, kas nodarbojas ar uzņēmumu pārvaldības jautājumiem un integrētām vadītāju apmācībām.
Vairāk nekā 10 gadus mēs sniedzam padomus vietēja un starptautiska līmeņa uzņēmumu vadītājiem par stratēģiju un mērķiem, procesu un pārmaiņu vadību.
Mums patīk izveidot sistēmas, kas strādā un rada veselīgu vidi organizāciju attīstībai.
Darbā izmantojam inženieru pieeju – bez psiholoģijas. Uzskatām, ka lielāko daļu organizāciju problēmu var atrisināt atrodot un uzlabojot defektus sistēmā.

LUMINA LEARNING

Lumina Learning izstrādā zinātnē balstītus, inovatīvus organizāciju attīstības rīkus, kas atklāj cilvēku uzvedības sarežģītību un spēju pielāgoties atbilstoši situācijai. Akurātie mērījumi palīdz saprast, kā dažādām personībām veidot savstarpējās un klientu attiecības, lai uzlabotu organizāciju, komandu kopējo sniegumu ilgtermiņā.
Ar fokusu uz cilvēku kā uz cilvēcisku būtni, nevis kā uz instrumentu, kas dara darbu, Luminas praktiķi atbalsta organizāciju transformācijas procesus, caur cilvēku apzinātības celšanu par saviem talantiem un potenciālu.

IPB PARTNERS

IPB Partners develops and supplies world-leading HR solutions for companies and consultants to help create and foster a culture of teamwork, building more effective working relationships and setting teams up for success. With our “best in class” tools Everything DiSC®, DiSC Classic®, The Five Behaviors of a Cohesive Team™ and ProfileXT®, we provide the tools to achieve both growth and well-being in your businesses.

 

OPEN SENSE

“Open Sense” ir 2015. gadā dibināta nevalstiskā organizācija, kuras viens no galvenajiem mērķiem ir jaunatnes darbinieku (t.sk. pedagogu, sociālo darbinieku, psihologu u.c. atbalsta personāla) personiskās un profesionālās kapacitātes celšana nacionālā un internacionālā vidē, formālās un neformālās izglītības kontekstā.

TRIVIUMS

TRIVIUMS apmācība – viens vadošajiem Latvijas apmācību uzņēmumiem, kas izstrādā programmas, organizē kursus un konsultē biznesa vadības, personāla vadības, komunikāciju, pārdošanas un klientu apkalpošanas jomās.

FRANKLIN COVEY LATVIA

pārstāv Latvijā Franklin Covey skolu, kam ir pārstāvniecības vairāk nekā 140 pasaules valstīs, kas konsultē un vada apmācības uzņēmumu vadītājiem.
Sense of Team sadarbībā ar Franklin Covey Latvia rada un vada komandas veidošanas treniņus, balstoties uz efektīvu līderu 7 paradumiem.

RUNAS KURSI

RunasKursi.lv organizē treniņus organizācijām un indivīdiem prezentēšanas un publiskas uzstāšanās prasmju uzlabošanai.
Tie aptver būtiskākos prezentācijas aspektus – runu, ķermeņa valodu, argumentētu saturu un slaidus.
Dalībniekiem tiek sniegta iespēja praktizēties un pielietot iegūtās zināšanas, iegūt papildu pārliecību un saņemt objektīvu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem.