Spēcīgas komandas nerodas pašas no sevis. Šādu komandu radīšanā nepieciešams vienoties par to, kā komanda tiks vadītā, kā tiks pieņemti lēmumi, par komandas struktūru, uzvedību, vērtībām un komunikāciju mērķu sasniegšanā. Spēcīgas komandas raksturo gan spēja nodrošināt augstu produktivitāti, gan veselīga kultūra.

Komandas koučings palīdz apvienot visas šīs daļas vienojoties par kopīgu mērķi un uzlabojot savstarpējo sadarbību ar komandas locekļiem un apkārtējo vidi. Komandas koučings sastāv no vairāku rīcību kombinācijas – vienotas izpratnes veicināšanas, savstarpējās sadarbības pilnveidosanas, individuālā koučinga, koučings ar visu komandu un individuālo mērķu apvienošana ar organizācijas mērķiem.

Komandas koučings ir kopdarbs starp realitātes definēšanu, komandas vadīšanu, indivīdu uzvedību un komandas attīstīšanu.

Programmu direktors Valdis Vanags, kabatas tālrunis 29226470

 

Atbildības apjoma anketa

Pieteikties


Paldies par interesi! Drīzumā ar Jums sazināsimies!

atsauksmes