Mūsu rokraksts

Sense of Team rokraksts ir veidojies, gūstot pieredzi un atziņas par mūsu spēju izprast klienta vajadzības, lai rastu vajadzīgo risinājumu un pieeju konkrētajai komandai. Katru klientu mēs redzam kā unikālu gadījumu, kas prasa sevišķu pieeju. Tālab, komandas veidošanas programmas radīšana notiek secīgi – tā sākas ar klienta vajadzību noskaidrošanu, labākā risinājuma atrašanu, programmas plānošanu, kam seko realizācija un izvērtēšana.

Mūsu rokrakstu veido četras vērtības – personīga pieeja, treniņš darba videi, droša vide un gatavība. Šīs vērtības veido Sense of Team komandas veidošanas recepti un tās ir atpazīstamas katrā no mūsu radītajām un vadītajām programmām.

Personīga pieeja
Mūsu darbā personīga pieeja ir likumsakarīga, jo strādājot ar komandām, nākas sastapties ar cilvēku kopumu, kurš vienmēr izveidojas unikāls un savādāks.
Sense of Team nesalīdzina dažādu komandu varēšanu un spēju risināt uzdevumus, bet gan tic, ka katras komandas mērķis dalībniekiem sadarbojoties ir sasniegt savu spēju robežas, kas arī veido treniņa efektu . Mēs nevaram apgalvot, ka izmantojam unikālus uzdevumus, kaut gan bieži vieta un laiks zināmus uzdevumus patiešām ievirza nebijušā gultnē un atklāj no jauna – tieši Jūsu komandas risinājumā.

Treniņš darba videi
Sense of Team komandas veidošanas programmas tiek radītas, lai uzlabotu un pilnveidotu organizāciju un uzņēmumu ikdienas dzīvi. Programmu mērķis ir veidot saikni starp treniņa laikā pieredzētajām situācijām un darba vidi. Meklēt paralēles starp komandas stiprajām un uzlabojamajām pusēm, kas ir apzinātas treniņā laikā un to, kas būtu jāuzlabo darba vidē – saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.
Komandas veidošanas treniņa mērķis ir sasniegts, ja komandai izdodas pārnest komandas spēku un noskaņu no eksperimentālas vides uz ikdienas darba uzdevumiem un pienākumiem.

Gatavība
Sense of Team komandas veidošanas treniņa vadītāji ir patstāvīgā gatavībā mainīt un pielāgot treniņa norisi klienta vajadzībām. Mūsu rokraksts ļauj redzēt un sajust situāciju, kurā komanda atrodas un ļaut tai izvēlēties visatbilstošāko uzdevumu un izaicinājumu, lai sasniegtu savu spēju robežas.
Komandas veidošanas treniņš, tāpat kā darba vide bieži ir neparedzama un pārmaiņu pilna. Mēs piedāvājam Jums drošu eksperimentālu vidi komandas izaugsmei.
Gatavība izpaužas arī mūsu komandas veidošanas programmu piedāvājumā – tās var īstenot pilsētvidē, ofisā vai meža biezoknī, tās var tikt realizētas cauru gadu neatkarīgi no laika apstākļiem un gada laiku maiņām.

Droša vide
Radot un vadot komandas veidošanas treniņus, Sense of Team ievēro divus drošas vides nosacījumus.
Pirmais nosacījums ir dalībnieku fiziskā drošība – pārdomāta aktivitāšu norises vieta, apstākļi un izmantojamais inventārs. Realizējot gan āra dzīves programmas mežā, upēs, ezeros, aukstā ziemā un lietainā rudenī, gan programmas ar augsto un zemo virvju elementiem, izmantojam Eiropas un pasaules vadošo inventāru ražotāju produkciju.
Otrais nosacījums ir dalībnieku psiholoģiskā drošība, kas nesaraujami saistīta ar dalībnieku pašsajūtu un komandas iekšējo atmosfēru. Sense of Team attieksme pret komandas veidošanas treniņu, uzdevumu uzstādījumiem un izpildījumu ir dalībnieku izaugsmi veicinoša, nevis salīdzinoša vai konfrontējoša ar citiem komandas dalībniekiem. Kāds gudrais ir teicis, ka visas nelaimes uz pasaules rodoties no salīdzināšanas – varbūt viņam ir taisnība?