Pieteikties


Paldies par interesi! Drīzumā ar Jums sazināsimies!

Jaunatnes programmas ir dažādās vidēs vadītas programmas:
jauniešiem: klašu kolektīviem; skolēnu pašpārvaldēm; nometņu dalībniekiem, sporta un citām komandām;
profesionāļiem, strādājošiem jaunatnes nozarē: pedagogiem, nevalstisko organizāciju un sociālā sektora pārstāvjiem, jauniešu līderiem un brīvprātīgajiem.

Programmas saturs, ilgums un vieta ir atkarīga no Jūsu klases, komandas, kolektīva vai organizācijas vajadzībām, kas tiek kopīgi noskaidrotas un izprastas.