KARJERAI NEPIECIEŠAMO KOMPETENČU ATTĪSTĪŠANA

Jauniešu profesionālajā izaugsmē neatkarīgi no tā, kāds karjeras virziens tiktu izvēlēts, tikai sadarbojoties ir iespējams sasniegt visaugstākās virsotnes. Sadarbības kultūras veicināšana ir viens no svarīgākajiem aspektiem arī šobrīd aktuālajā ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”.

Mēs ticam, ka attīstot jauniešos tādas prasmes kā:
– līdzdalība un sadarbība;
– veiksmīga komunikācija, risinot visdažādākās situācijas;
– pašmotivācija un iniciatīva,
mēs varam palīdzēt viņiem ne tikai turpmākajā personiskajā izaugsmē, bet arī visas sabiedrības attīstībā kopumā.

Šīs programmas ietvaros jaunieši sevī sāks apzināties un attīstīs tādas iemaņas, kā:

– būt gataviem uzņemties atbildību par saviem lēmumiem;
– uzlabot savu sniegumu, pamatojoties uz atgriezenisko saiti un refleksīvo mācīšanos;
– padziļināti apzināties savas personības stiprās un izaicinošās raksturiezīmes;
– faktu un situāciju analīzi;
– domāšanu “ārpus kastes”.

Dalībnieku skaits: 12-30
Dalībnieku vecums: 16+
Norises laiks: 4 līdz 6h
Norises vieta: Jūsu izvēlēta

 

Atbildības apjoma anketa

Program Participant`s Liability Questionnaire

Pieteikties


Paldies par interesi! Drīzumā ar Jums sazināsimies!

atsauksmes