Mūsu rokraksts

Organizācija Sense of Team rada un vada komandas attīstības treniņus Latvijā kopš 2000. gada.
2016.gadā tika atsevišķi izdalīts zīmols Jaunatnes programmas, kas ir paredzētas:

jauniešiem: klašu kolektīviem; skolēnu pašpārvaldēm; nometņu dalībniekiem, sporta un citām komandām;
profesionāļiem, strādājošiem jaunatnes nozarē: pedagogiem, nevalstisko organizāciju un sociālā sektora pārstāvjiem, jauniešu līderiem un brīvprātīgajiem.

Tā kā Sense of Team misija ir sadarbības kultūras veicināšana ne tikai jau darbojošos uzņēmumos, bet arī sabiedrībā kopumā, Jaunatnes Programmas ir veids, kā tādas vērtības kā kvalitatīva un veselīga savstarpējā komunikācija, pašmotivācija, iniciatīva un atbildība, cēloņu- seku sakarību izprašana un spēja veiksmīgi sadarboties dažādās vidēs un apstākļos, caur jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem sniedz ieguldījumu nākotnē.

Mēs lieliski varam palīdzēt rast risinājumus sekojošās situācijās:
– Klase nupat izveidojusies no jauna un 3 gadi jāpavada kopā. Kā to izdarīt visproduktīvāk?
– Nevalstiskajā organizācijā ir iesaistījušies 10 jauni brīvprātīgie. Kā viņus integrēt kolektīvā, radot piederības sajūtu organizācijas misijai, vērtībām un mērķiem?
– Vidusskolēniem drīz jāpieņem lēmums par tālākām studijām. Kā lai zina, kurā virzienā skatīties? Kas es esmu – vadītājs vai izpildītājs? Uz mērķi vai uz procesu tendēts? Kur rast motivāciju un kā lai uzdrošinās uzņemties iniciatīvu?
– Skolotāju kolektīvā ir jauni kolēģi. Kā izveidot uz uzticību un produktīvu komunikāciju balstītas attiecības veiksmīgai ikdienas sadarbības kultūras veicināšanai?

Katrs piedāvājums tiek veidots, balstoties uz 4 vērtībām – personiska pieeja, treniņš ikdienas darba vai mācību videi, droša vide un gatavība.

Personiska pieeja
Veidojot piedāvājumu un gatavojot treniņa programmu, tiek ņemtas vērā katra konkrētā klienta iespējas un vajadzības. Sense of Team nesalīdzina dažādu komandu varēšanu un spēju risināt uzdevumus, bet gan tic, ka katras komandas mērķis, dalībniekiem sadarbojoties, ir sasniegt savu spēju robežas, kas arī veido treniņa efektu.

Treniņš darba vai mācību videi
Programmu mērķis ir veidot saikni starp treniņa laikā pieredzētajām situācijām un ikdienas darba vai mācību vidi. Meklēt paralēles starp komandas un indivīda stiprajām un uzlabojamajām pusēm, kas ir apzinātas treniņā laikā un to, kas būtu jāuzlabo ikdienas saskarsmē ar klases un komandas biedriem, skolotājiem, kolēģiem un citiem līdzcilvēkiem.

Gatavība
Jaunatnes programmu treniņi tāpat kā ikdienas darba vai mācību vide, bieži mēdz būt neparedzami un pārmaiņu pilni. Mēs radām Jums drošu eksperimentālu vidi komandas un individuālai izaugsmei. Gatavība izpaužas treneru spējā redzēt un sajust situāciju, kurā komanda vai dalībnieks atrodas un ļaut tiem izvēlēties visatbilstošāko uzdevumu un izaicinājumu, lai sasniegtu savu spēju robežas.

Droša vide
Radot un vadot komandas veidošanas treniņus, Sense of Team ievēro fiziskās un psiholoģiskās drošības nosacījumus.
Pārdomāta aktivitāšu norises vieta, apstākļi un izmantojamais inventārs ļauj maksimāli nodrošināt drošu fizisko vidi. Realizējot gan āra dzīves programmas mežā, upēs, ezeros, aukstā ziemā un lietainā rudenī, gan programmas ar augsto un zemo virvju elementiem, izmantojam Eiropas un pasaules vadošo inventāru ražotāju produkciju. Savukārt, par dalībnieku psiholoģisko drošību rūpējamies, uzdevumu uzstādījumus un izpildījumu veidojot kā dalībnieku izaugsmi veicinošu, nevis salīdzinošau vai konfrontējošu ar citiem komandas dalībniekiem. Kāds gudrais ir teicis, ka visas nelaimes uz pasaules rodoties no salīdzināšanas – varbūt viņam ir taisnība?