Kritika vai konstruktīva atgriezeniskā saite

16.05.2019

Daniēls Godiņš, Sense of Team programmu direktors un treneris

Cilvēki bieži saskaras ar kritiku – paveiktā vērtējumu, negatīvu kritiku vai jautājumiem, uz kuriem nav vieglu atbilžu, – un tas var radīt apjukumu un neizpratni, dažkārt pat sāpināt un sarūgtināt. Lai gan novērtējums var būt gan pozitīvs gan negatīvs, labprātāk cilvēki izvēlas teikt negatīvo, jo kaut kas nebija vai nenotika tā, kā bija iecerēts.

Šādā gadījumā kritizētā persona var izjust kaunu, bet kauns ir ļoti spēcīgs emociju noteicējs – var radīt sajūtu, ka neesam atbilstoši vai pietiekami labi.

Kam jāpievērš uzmanība?

“Ne jau kritiķim ir nozīme, ne tam, kurš ar pirkstu norāda, kā stiprais klūp vai kā darītājs būtu varējis padarīt savu darbu labāk. Lauri pieder tam, kurš ir izgājis arēnā, kura seju ir nosmērējuši putekļi, sviedri un asinis, kurš ir varonīgi centies, bet atkal un atkal viņam nav izdevies, bet kurš beigās pazīst diža sasnieguma triumfu. Ja šāds cilvēks krīt, viņš krīt, daudz uzdrīkstējies.” / Teodors Rūzvelts/

Kā novērtēt sniegumu, lai tas kalpotu par iedrošinājumu? Konstruktīva atgriezeniskā saite. Konstruktīva atgriezeniskā saite jeb feedback ir informācija par personas rīcību ar mērķi veikt uzlabojumus. /English Oxford dictionary/

Daudzi uzskata, ka kritika un konstruktīva atgriezeniskā saite ir viens un tas pats. Lai gan šie termini tiek lietoti līdzīgās situācijās, starp tiem ir atšķirības, īpaši veidā, kā tie tiek pasniegti. Kritika ir detalizēta analīze vai izvērtējums. Dažas atšķirības starp šiem jēdzieniem:

Kritika                                                                                        Konstruktīva atgriezeniskā saite

Vērsta uz pagātni                                                            Vērsta uz NĀKOTNI

Vērsta uz personu                                                           Vērsta uz RĪCĪBU

Negatīvs tonis                                                                 POZITĪVS tonis

Fokuss uz problēmu                                                         Fokuss uz RISINĀJUMU

Jebkurš vērtējums – vai tā ir kritika vai konstruktīvs paveiktā novērtējums – var kalpot gan pakāpienam, gan paklupienam. Es varu lietot šo informāciju, lai uzlabotu to, ko daru, vai arī varu ļaut negatīvajai informācijai sevi sāpināt un turpināt darīt kā līdz šim. Taču, ja šis sāpinājums nav palīdzējis veikt jebkādus uzlabojumus, tad tas var kļūt par paklupienu, ietekmējot gan attiecības ar cilvēku, kurš izteicis kritiku, gan pārliecību par to, ko un kā es daru.

Konstruktīva atgriezeniskā saites došana ir iemaņa, ko var apgūt, līdzīgi kā valodu, kuru cilvēks iemācās.

Labu un iedrošinošu atgriezenisko saiti veido 3 daļas:

1. Specifisks situācijas raksturojums;

2. Secinājums, kā tas man lika justies (kādas bija sekas);

3. Ieteikums, kā varētu rīkoties nākotnē.