Komandas veidošanas treniņš – vai tiešām ar simts sejām?

2.04.2011

Komandas veidošanas (turpmāk tekstā KV) programmas joprojām bieži ir kā kaķis maisā , kas tiek pirks ar domu veicināt uzņēmuma attīstību… Vai tas tiešām ir efektīvs un kā izvēlēties komandas vajadzībām atbilstošu treniņu?

Kas tas ir – komandas veidošanas treniņš?

Pirmais, ar ko cilvēkiem parasti asociējas komandu veidošanas programmas, ir mežs, izdzīvošana, sporta spēles vai kopīgs boulinga pasākums. Jā, tie ir pasākumi, kuros cilvēki socializējas ārpus darba vides, bet parasti ar mērķi atpūsties un nerunāt par darba jautājumiem.

Turpretim KV treniņš tiek organizēts ar mērķi brīvā gaisotnē, izmantojot praktiskus uzdevumus un treniņā iegūto pieredzi, runāt par darba jautājumiem un atrast veidus, kā strādājot komandā mēs visi kopā varam sasniegt vairāk.

Lai KV treniņš dotu uzņēmumam rezultātu par investētajiem līdzekļiem, nepieciešams ievērot dažus svarīgus nosacījumus.

Kas piedalās komandas veidošanas treniņā?

Komandas treniņš ir pasākums, kurā piedalās visi tie uzņēmuma daļu, valdes vai vadības līmeņu cilvēki, kuri ikdienā strādā kopā un ietekmē viens otra darba rezultātus. Svarīgi ir saprast, kas ir tie darbinieki, kuriem būtu noderīga savstarpējās sapratnes un sadarbības uzlabošana.

Lai veiksmīgi iesaistītu dalībniekus, var izvēlēties horizontālo un vertikālo darbinieku integrāciju.

Horizontālā darbinieku integrācija paredz sadarbības procesu uzlabošanu valdes, direktoru padomes vai vadītāju līmenī – netiek jaukti vadības līmeņi. Šeit ir svarīgi izvērtēt, kas piedalās treniņā – nederēs princips drošības dēļ paņemsim līdzi arī viņu.

Vertikālā integrācija paredz paplašināt sadarbību starp dažādiem vadības un uzņēmuma darbinieku līmeņiem – valdes un daļu vadītājiem, daļu vadītājiem un darbiniekiem. Manā pieredzē ir bijuši radikāli vertikālās integrācijas piemēri, kur vienā treniņā ir piedalījušies gan pārdošanas un loģistikas direktori, gan noliktavas strādnieki.

Svarīgi atcerēties! Dalībnieku motivēšana piedalīties un darba vides ietekmējošo darbinieku iesaistīšana ir viens no KV treniņa veiksmes nosacījumiem.

Komandas veidošana – darbs vai atpūta?

Šis, manuprāt, ir populārākais jautājums KV treniņu dalībnieku galvās, jo, ja treniņš notiek brīvdienās, tad tai vajadzētu būt atpūtai?

Šī ir vadītāju dilemma – kā darbiniekus motivēt piedalīties un veltīt savu brīvdienu darba vides jautājumu risināšanai? Labā prakse uzņēmumos ir kompensēt brīvdienas, kuras darbinieki velta darbam.

Savu pienesumu KV treniņiem kā atpūtai un izklaidei ir devušas arī izklaides un pasākumu aģentūras, piedāvājot tirgū vienkāršas kvadraciklu vai peintbola aktivitātes komandas saliedēšanai. Man kā piedzīvojumu alkstošam cilvēkam arī patīk visas šīs aktivitātes, bet diemžēl tām nav nekā kopīga ar KV treniņiem.

Komandas veidošanas treniņam ir jābūt virzītam procesam, kura aktivitātēm ir jāsasniedz izvirzītais mērķis un jāuzlabo darbinieku sniegums darba vidē.

Līdz ar to dalība veiksmīgā komandas treniņā nav brīvprātīga, bet obligāta – šis vārds gan bieži izraisa slēptu vai atklātu pretreakciju un dalībnieki tās var uztver kā uzspiestas. Faktiski komandas treniņš sākas ar šo brīdi, kad dalībniekiem ir jāvienojas par savu dalību un sapratni, kāpēc treniņš ir nepieciešams? Ja tas ir skaidrs – rodas papildu motivācija un piederības izjūta.

Biznesa vide, protams, allaž ievieš savas korekcijas, bet ir skaidrs, ka komandas dalībniekiem nepiedaloties vai piedaloties daļēji (es šodien varu, bet rīt man jābrauc komandējumā…..), komandas treniņa rezultātu ietekme uz darba vidi pavājināsies proporcionāli iztrūkstošajiem dalībniekiem. Manā praksē ir bijuši gadījumi, kad cilvēki ierodas uz treniņu no atvaļinājuma, jo saprot cik būtisks šis pasākums ir gan viņam, gan komandas attīstībai.

Svarīgi atcerēties! Nosūtot informāciju par KV treniņa norisi esiet konkrēti par tā mērķi un norisi, lai dalībnieku gaidas saskanētu ar plānoto norisi. Nav nekas jautrāks un skumjāks vienlaicīgi par KV treniņu, kurš ir „iepārdots” kā sporta spēles, lai tikai cilvēku uz to brauktu.

Kā tas izskatās?

Latvija ir maza zeme, bet te ir daudz radošu cilvēku, tāpēc arī KV treniņi no malas var izskatīties ļoti dažādi. Tie var notikt birojā, mežā, viesu namā, pilsētā, upē, uz zemes un virs zemes – faktiski jebkur, kur klients vēlas un ir gatavs finansēt programmu. Zinot apmācību industrijas tirgus potenciālu, es ieteiktu vaicāt KV programmas piedāvātājiem pēc jums piemērotiem risinājumiem, bet…. te ir arī lielākais klupšanas akmens, kur KV treniņš var pārvērsties vienkārši interesantā aktivitātē, kas var neveicināt komandas izaugsmi.

Komandas veidošanas treniņš būs veiksmīgs, ja fokusēsieties uz saturu – kas ir treniņa mērķis un ko jūsu komanda grib sasniegt. Programmas izpausmes forma – kā tas izskatīsies – ir svarīga, bet tomēr otršķirīga. Skaidri vienojieties ar treniņa piegādātājiem, lai izvairītos no pārpratumiem un atstājiet programmas realizāciju profesionāļu ziņā!

Kāpēc KV treniņa forma var būt klupšanas akmens? Mēs visi esam cilvēki un redzam pasauli caur savu redzes prizmu – ja man patīk kalni, piedzīvojumi un negaidītas situācijas, tad es ticu, ka tas var patikt arī citiem. Diemžēl biežāk tā nav, nekā ir. Vadītājam, kam patīk KV programmas mežā ar piedzīvojuma elementiem, ir jāuzzina kolēģu viedoklis par šo ideju. Šeit labākais risinājums nebūs pārsteiguma moments – izmest mežā vidū nepiemēroti apģērbtu un nesagatavotu kolēģi – tas labāk noderēs specvienībām un armijas kontingentam. Šādi rīkojoties gaidītā komandas sadarbības efekta vietā varat iegūt personīgas negācijas, saslimušus cilvēkus un emocionālas traumas uz visu dzīvi. Izklausās pēc pārspīlējuma? Varbūt, tomēr manā pieredzē ir bijis daudz gadījumu, kad, piemēram, – piedāvājot augsto un zemo virvju programmu cilvēki ir kategoriski pret, jo pagātnes pieredze citā virvju programmā ir bijusi fiziski un psiholoģiski traumējoša. Iegūt traumu var pāris minūšu laikā, bet, lai no tās atbrīvotos, var būt nepieciešams daudz vairāk laika. Iedvesmai kādas dalībnieces redzējums no šādas KV treniņa pieejashttp://klab.lv/users/illumine/1096608.html#cutid1

Svarīgi atcerēties! Vienojieties par KV treniņa formu, neaizmirstiet par saturu un nospraustajiem mērķiem, kuri ir jāsasniedz treniņa laikā. Pārsteiguma pieejas atstājiet saviesīgiem korporatīviem pasākumiem, kas neskar cilvēka pamatvajadzības pēc pārtikas, siltuma un drošības.

Kad un kāpēc nepieciešams komandas treniņš?

KV treniņa nepieciešamības iemesls klientam parasti ir zināms vai nojaušams, ja jau tiek meklēta profesionāļu palīdzība. Jautājums vai uzņēmuma vadītāji ir gatavi atklāti runāt par savām bažām un vajadzībām ar treniņa vadītājiem, lai radītu tieši šim gadījumam piemērotu programmu.

Lūk, daži biežāk sastopamie iemesli KV treniņu nepieciešamībai, kaut gan vajadzību un to iespējamo risinājumu kombināciju ir daudz:

1. Ātrāk un efektīvāk noskaņot uz viena viļņa jaunas komandas dalībniekus – jaunu nodaļu radīšanas vai reorganizācijas procesos;

2. Rast sadarbības modeļus un paplašināt pilnvaras starp dažāda līmeņa vadītājiem, kuriem kopīgi jāpieņem lēmumi vai jāsadarbojas to realizēšanā;

3. Jau esošo funkcionālo komandu stipro un vājo pušu noskaidrošana un potenciāla atklāšana, piederības stiprināšana komandai;

4. Viena uzņēmuma dažādu nodaļu darbinieku komunikācijas un sadarbības uzlabošana, lai uzlabotu darba efektivitāti;

5. Jauna vadītāja integrācijas paātrināšana jau esošajā komandā – komandas dalībnieku iepazīšanās un komandas nākotnes darbības modeļu izveidošana.

Svarīgi atcerēties! Faktiski KV treniņi var risināt jebkāda veida vajadzību, kas ir saistīta ar darbinieku savstarpējo attiecību pilnveidošanu un efektivitātes uzlabošanu darba vidē – ja klientam ir skaidra vīzija par treniņa vajadzībām.

Ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījums?

Jaunizveidotām komandām KV treniņš ir nepieciešams, lai paātrinātu grupas dinamiku un iepazītu jaunos kolēģus. Bet ko darīt komandām, kuras strādā kopā jau sen – vai tām ir nepieciešams treniņš un vai tas var sniegt ko jaunu? Manuprāt, var, jo mūsdienu dinamiskajā darba vidē mainās arī komandas – mainās esošie dalībnieki, nāk klāt jauni dalībnieki paplašinoties kolektīvam, kas izmaina dalībnieku savstarpējo mijiedarbību. Bieži jaunajiem komandas spēlētājiem ir nepieciešams iepazīties ar esošās komandas darba stilu, kultūru un tradīcijām – ko visātrāk var izdarīt komandas treniņā.

īstermiņa un ilgtermiņa komandu attīstību labi raksturo divi jēdzieni. Latvijas tirgū vairāk runā parkomandas veidošanu jeb team building angliski, kas nozīmē komandas izveidošanu un vienošanos par tās darbības pamatprincipiem. Šī ir klasiska komandas treniņa nepieciešamība.

Bet ko darīt, ja komandai strādājot ilgi kopā, tās dalībniekiem jau ir skaidrs, ko no kura dalībnieka var sagaidīt un kādas lomas parasti tiek ieņemtas darbu izpildē un komandas dinamikas atainojumā – vienam allaž ir viedoklis, otrs biežāk kritizēs, bet trešais nekad bez speciāla uzaicinājuma neizteiksies. Stabilām, jau izveidotām komandām, kuras vēlas pilnveidoties ir jāskatās komandas attīstības virzienā jeb team developmentangliski, kas nozīmē jaunu pieeju un lomu meklēšanu ikdienas komandas darbā. Tas paver pavisam jaunu dimensiju komandas darbā, jo tiek meklētas nevis lomas, kurā katrs jūtas ērti, bet gan mūsos esošo prasmju un spēju atbrīvošana labāka komandas rezultāta sasniegšanai. KV treniņš ir ļoti pateicīga vide jaunu sadarbības modeļu un ja gribat, eksperimentu veikšanai. Kā teicis Einšteins, – ja darīsim visu tāpat kā parasti, mēs arī saņemsim tādus pašu rezultātus kā parasti…


Svarīgi atcerēties! Komandas, tāpat kā jebkurš no mums, atrodas pastāvīgā attīstībā – gluži kāRīga nekad nav gatava… Biznesa vides mainīgums nosaka arī komandu nepieciešamību pēc pastāvīgas atjaunošanās un izaugsmes.

Man ir bijusi iespēja strādāt ar komandām sešu gadu garumā bez pārtraukuma un redzēt indivīdu attīstību komandā, spēlētāju maiņu un to, kā komandas kultūra un gars spēj pārvarēt gan uzņēmuma restrukturizācijas, gan tiešā vadītāja maiņu, nezaudējot spēku un unikalitāti.

Tātad tas ir iespējams arī jums!

Valdis Vanags

SIA Sense of Team, valdes loceklis un vadītājs

MBA programme “Innovations and Entrepreneurship”

www.senseofteam.lv